Cơ hội kinh doanh là một yếu tố quan trọng giúp thành viên hoạt động hiệu quả trong môi trường BNI. Các cơ hội kinh doanh được trao đi hay nhận được đều thể hiện sự uy tín, năng lực của doanh nghiệp thành viên.

Trong buổi kết nối kinh doanh ngày 04/05/2022, BNI Apollo đã vui mừng vinh danh hai thành viên tích cực, trao đi nhiều cơ hội kinh doanh nhất.

Anh Phạm Ngọc Hiếu – Nền tảng giáo dục thông minh VietEd
Anh Ngô Như Khoa – Chuyển tiền quốc tế Đông Đô

Chúc mừng anh Phạm Ngọc Hiếu và anh Ngô Như Khoa, chúc hai anh tiếp tục hoạt động tích cực và hiệu quả trong BNI và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của BNI Apollo.