Cho là nhận – Là một trong những giá trị cốt lõi nền tảng, căn bản giúp BNI phát triển xuyên suốt từ khi được thành lập. Những giá trị, cơ hội mà mỗi thành viên trao đi chính là những sự củng cố cho giá trị cốt lõi này khi hoạt động tại môi trường BNI.

Trong buổi kết nối kinh doanh ngày 11/05/2022 của BNI Apollo, chúng tôi xin vinh dự vinh danh thành viên Vũ Huyền Trang với thành tích là thành viên trao đi giá trị lớn nhất trong tháng 04/2022, với 1,546,520,000 vnđ giá trị được trao đi.

Chúc mừng chị Vũ Huyền Trang, chúc chị sẽ tiếp tục hoạt động hiệu quả và có những đóng góp cho sự phát triển của BNI Apollo Chapter.