Ngày hội kết nối kinh doanh BOD – 08/09/2021

Ngày hội kết nối kinh doanh BOD – 08/09/2021

Trận trọng kính mời Quý Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp cùng tham gia vào chương trình Ngày hội Kết nối Kinh doanh, được tổ chức bởi BNI Apollo Chapter. Chương trình là cơ hội để các doanh nghiệp có thể kết nối và trao đổi các cơ hội kinh doanh. Thông tin chi tiết: Địa...