Vinh danh thành viên – 11/05/2022

Vinh danh thành viên – 11/05/2022

Cho là nhận – Là một trong những giá trị cốt lõi nền tảng, căn bản giúp BNI phát triển xuyên suốt từ khi được thành lập. Những giá trị, cơ hội mà mỗi thành viên trao đi chính là những sự củng cố cho giá trị cốt lõi này khi hoạt động tại môi trường BNI. Trong...
Vinh danh thành viên nổi bật 04/05/2022

Vinh danh thành viên nổi bật 04/05/2022

Cơ hội kinh doanh là một yếu tố quan trọng giúp thành viên hoạt động hiệu quả trong môi trường BNI. Các cơ hội kinh doanh được trao đi hay nhận được đều thể hiện sự uy tín, năng lực của doanh nghiệp thành viên. Trong buổi kết nối kinh doanh ngày 04/05/2022, BNI Apollo...
Ngày hội kết nối kinh doanh BOD – 08/09/2021

Ngày hội kết nối kinh doanh BOD – 08/09/2021

Trận trọng kính mời Quý Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp cùng tham gia vào chương trình Ngày hội Kết nối Kinh doanh, được tổ chức bởi BNI Apollo Chapter. Chương trình là cơ hội để các doanh nghiệp có thể kết nối và trao đổi các cơ hội kinh doanh. Thông tin chi tiết: Địa...