BNI Apollo Chapter nhận giải thưởng Chapter có giá trị “chỗ ngồi” – Chair Values lớn nhất, với trị giá 3.29 tỷ vnđ cho giai đoạn 08/2019-07/2020. Giải thưởng được trao tại chương trình LT Forum khu vực Hà Nội 2, ngày 26/09/2020.

Chair Values là một trong những chỉ số quan trọng nhất phản ánh chất lượng của một chapter. Chair values được tính bằng trung bình của Tổng giá trị cảm ơn (doanh thu) của các thành viên/Số lượng thành viên trong Chapter. Chair values càng lớn, càng thể hiện hiệu quả kinh doanh của các thành viên trong Chapter.

Cũng tại chương trình, Apollo Chapter còn được vinh danh với chương trình từ thiện ý nghĩa đã thực hiện tại điểm trường Mỏ Vàng, Văn Yên, Yên Bái.

Chúc mừng BNI Apollo Chapter với những thành tựu to lớn trong nhiệm kỳ 16.0. Chúc cho nhiệm kỳ LT 17.0 sẽ đạt được những mục tiêu đã đặt ra, mang lại môi trường kết nối kinh doanh tốt nhất cho mọi thành viên.